Tystysgrifau rheoliadau adeiladu

Symud tŷ? Bydd angen copi o'ch tystysgrif Rheoliadau Adeiladu arnoch. Mewn dim ond 3 cham hawdd, gallwn ddarparu copi i chi.

Diogelwch Nwy

Diogelwch Nwy Cartref

Mae adran diogelwch nwy cartref yn darparu cyngor ac arweiniad ar faterion cyffredin yn ymwneud â diogelwch nwy yn y cartref.

Gwenwyn carbon monocsid

Mae gwenwyn carbon monocsid yn un o risgiau gwaith nwy anniogel. Darganfyddwch sut i adnabod yr arwyddion rhybudd.

Beth yw’r Gofrestr Diogelwch Nwy?

Beth yw'r Gofrestr a beth ydym ni'n ei wneud? Darganfyddwch yr holl wybodaeth yn yr adran hon.

 

Pryderon ac Adrodd am Waith Nwy Anghyfreithlon

Gallwch wneud cwyn i ni os ydych yn amau gweithwyr nwy anghyfreithlon, gwaith sydd wedi'i gwblhau'n wael, neu pan nad yw eich offer wedi'u cofrestru gyda ni.